CBE JU har publicerat sin utlysningsplan för 2023

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, CBE JU, är ett europeiskt samverkansprogram för forskning och innovation inom cirkulär biobaserad industri. CBE JU har nu publicerat sitt ”Annual Work Programme” för 2023 med information om ämnesområden för deras kommande stora utlysning.

215.5 miljoner Euro kommer att lysas ut till projekt för en konkurrenskraftig cirkulär och biobaserad industri i Europa. 18 olika ämnesområden finns listade som projektmedel kan sökas inom.

Informationsdag 20 april

The CBE JU Info Day 2023” kommer att genomföras den 20 april i Bryssel. Informationsdagen kommer också sändas digitalt.

Utlysningen väntas öppna efter informationsdagen och sista ansökningsdag är planerad till den 20 september 2023.

Här hittar du programmet och de 18 ämnesområden som kommande utlysning kommer omfatta: https://www.cbe.europa.eu/news/cbe-ju-sets-funding-priorities-2023?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=awp_23&pk_content=awp_23_publication

Här hittar du information om The CBE JU Info Day 2023: https://www.cbe.europa.eu/events/cbe-ju-info-day-2023