CBE JU har öppnat utlysning för Horisont Europa-projekt