Catrin Gustavsson ny ledamot i BioInnovations programstyrelse

Jag brinner för det här området och det unika i vår förnybara råvara. BioInnovations vision om att vi ska ha ställt om till en bioekonomi 2050 rimmar väl med mitt arbete i vardagen. Det känns bra att vara med i nätverket kring innovationsprogrammet och få bidra till och kunna dela kunskap i den fortsatta utvecklingen, säger Catrin Gustavsson som är Senior Vice President Innovation & New Business på Södra skogsägarna. Den 6 maj valdes hon in som ny ledamot i BioInnovations programstyrelse.

 

Catrin Gustavsson, Södra skogsägarna.

Catrin Gustavsson har en lång erfarenhet inom pappers- och massaindustrin och en doktorsexamen från KTH. Snabbt översatt är hennes roll nu forskningsdirektör på Södra med ansvar för Södras innovationsstab med 45 anställda och ett stöd för hela verksamheten i forsknings- och innovationsfrågor.

Väröbacka är hemmakontoret för Catrin Gustavsson som varit på Södra i drygt sex år. Innan dess arbetade hon på Gruvöns bruk inom BillerudKorsnäs och har även arbetat på Stora Enso och Kvaerner Pulping i Karlstad.

– Jag har hela tiden arbetat med utvecklingsfrågor såväl inom produktion, som leverantör samt inom R&D och trivs väldigt bra i branschen. Men det finns fortfarande mycket att lära sig. Min bas är fiberlinjen med massakokning och blekning. I min nuvarande roll arbetar jag långsiktigt strategiskt och tycker att det är roligt att få kombinera långsiktig forskning med implementering i verkligheten.

–  Ett spännande utvecklingsområde på Södra är vårt arbete med textilåtervinning. Det är ett bra exempel på samverkan mellan industri och akademi där Södras innovationsstab, Södra Cell och Chalmers utbytt idéer och innovationer. Alla parter har varit viktiga för att skapa den här möjligheten, säger Catrin Gustavsson.

Vilka områden ser du som viktiga för framtida utveckling?
– Jag tror på att utveckling både inom den traditionella kärnan där vi förbättrar våra befintliga produkter och processer – pappers- och massaindustrin exporterar enorma volymer av hållbart material –, och parallellt behöver vi titta på vilka nya områden som finns för vår fiber och hur kan vi skapa mer värde av våra del- och biströmmar. Varje fiber är värdefull och vi behöver ta reda på hur kan vi använda den på allra bästa sätt, menar Catrin Gustavsson och fortsätter;

–  Jag tror att det är viktigt att vi har kunskap om de processer som försörjer hela kedjan, men att vi måste våga utmana och utveckla. Har vi goda kunskaper om våra befintliga processer kan vi fortsätta utvecklingen.

Södra har satsat mycket på biodrivmedel och bioenergi, textil och textilåtervinning, korslimmat trä och byggnation.

–  För att utvecklas vidare är det viktigt att vi skapar en motiverande miljö med en arbetskultur som främjar och skapar trygghet i att våga testa nya saker. Viktigt för den byggstenen är att ha goda relationer både inom och utanför organisationen och för att bli lyckosam behövs nätverk både internt och externt. Bioinnovation är ett av dessa viktiga nätverk och möjliggörare där fler partners kan samverka och utvecklas tillsammans, avslutar Catrin Gustavsson.