Borås blir centrum för regeringens satsning på hållbart mode och textil

Miljöminister Karolina Skog och näringsminister Mikael Damberg presenterade regeringens satsning på hållbart mode och textil under Innovationsriksdagen i Borås. 

– Regeringen kommer att ge Högskolan i Borås ett uppdrag att etablera en samverkansplattform för hållbart mode och hållbara textilier. Det innebär 8 miljoner kronor om året under fem år, sade Karolina Skog vid presskonferensen i Borås.

Bakgrunden till satsningen är att produktion av textilier leder till stor miljöpåverkan enligt regeringen.

– Det handlar om användning av stora mängder vatten, kemikalier och mycket energi. Det får stor påverkan på miljön inte minst i produktionsländerna. Jag och Regeringen vill att Sverige ska gå före i arbetet med hållbara textilier genom hela värdekedjan. Vi ska bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Parisavtalet och våra egna miljömål. Vi ska leva upp till ambitionen om en cirkulär ekonomi. Det är min starka uppfattning att Sverige har mycket goda förutsättningar att ställa om till en mer hållbar mode- och textilindustri och samtidigt lägga grunden för exportframgångar, sade Karolina Skog.

Läs hela nyheten på TEKO:s webbplats.