Bioplast ur brukens avfallsströmmar

Ett forskningsprojekt ska undersöka möjligheterna att ta tillvara pappersbrukens restprodukter i mikrobiologiska processer och förädla resterna till värdefulla bioprodukter. Projektet vill ta reda på hur mycket vätgas, ättiksyra och PHA de kan producera ur skogsindustriella restströmmar samt vilka effekterna blir när de kopplar flera processer i kaskad. Kort sagt handlar projektet om att producera tre olika bioprodukter av brukens rester. Produkter som skulle kunna bli vinstgivande för bruken.

  1. Med hjälp av en bakterie kan man bryta ner hemicellulosa som finns i vissa av brukens restströmmar och förädla den till biovätgas.
  2. Brukens processvattenrening kan styras så att PHA, en viktig råvara för framställning av bioplast, kan utvinnas.
  3. För att underlätta PHA-produktion behövs en lättnedbrytbar kolkälla, nämligen ättiksyra som bildas i vätgasprocessen.

Vad kommer produkterna att kunna användas till?
– Bioplasten kanske skulle kunna användas till bestrykning. Det som också är bra med den är att den inte bara är biobaserad, utan även bionedbrytbar. Biovätgasen skulle kunna användas till interna transporter exempelvis, säger Magnus Persson.

Förutom Stora Enso Skoghalls bruk deltar Billerud Korsnäs Gruvöns bruk, Nordic Paper Bäckhammars bruk samt Rottneros bruk tillsammans med Karlstads universitet, forskningsinstitutet RISE, Pöyry, Paper Province och Promiko.

Nyheten är hämtad från Plastforum.