BioInnovations Race

Hur går vi från bra forskning till lönsam produkt i omställningen i en bioekonomi?

Under 54h håller BioInnvation och SP Processum ett innovationsrace med finansiering från VINNOVA och Skogsindustrins forskningsstiftelse för att hitta lösningen. I Umeå samlades ett 40 tal aktörer samlats för att nå tydliga resultat.

Se klippet från racets första dag.