BioInnovations programchef slutar och vi söker ny

Susanna Winzenburg har bestämt sig för att lämna sitt uppdrag som programchef för BioInnovation. Arbetet med att hitta en ny programchef kommer nu att påbörjas och fram till att en ny person finns på plats är Per Edström (även Expert Team-ordförande för Materials) tillförordnad programchef.

Tills ny programchef är tillsatt förstärks även BioInnovations ledningsgrupp med Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna, och Nils Hannerz, ansvarig Industriell bioekonomi vid IKEM. Vi tackar Susanna för hennes tid som programchef för BioInnovation. 

För frågor vänligen kontakta:

Torgny Persson,
Tfn: 08 762 79 79
E-post: torgny.persson@skogsindustrierna.se

Per Edström
Tfn: 073 760 21 51
E-post: per.edstrom@miun.se