BioInnovations första General Assembly möte

Den 26 augusti hålls BioInnovations första General Assemblymöte på Storgatan 5 i Stockholm.

På agendan finns bland annat val av ordförande, styrelse samt BioInnovations olika grupperingar.