BioInnovations andra General Assembly

Den 21 maj var det dags för BioInnovations andra General Assembly. Programchef Susanna Winzenburg berättade om de första nio månaderna med BioInnovation, de tre första innovationsprojekten presenterades och projektet MARKPOLL, marknads- och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer, visade några delresultat.

På plats fanns också Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet, som berättade om regeringens syn på bioekonomi. Hon menade att det från regeringens sida finns stort intresse och stora förhoppningar kring BioInnovation. Ulf Holmgren, avdelningschef VINNOVA, berättade om VINNOVAs satsning på strategiska innovationsområden.