BioInnovation söker projekt- och processledare

Arskonf2015

Nu söker vi till programkontoret för BioInnovation ännu en stark ledare. Som projekt- och processledare har du ansvar för det systematiska lärandet och för att utveckla nya samarbetsformer.

Vår organisation drivs i en stark entreprenöriell anda med högt engagemang hos deltagarna i organisationen och hos våra intressenter.

Missionen för BioInnovation är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn.

De övergripande målen för programmet är:

  • Nya biobaserade material, produkter och tjänster
  • Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till bioekonomi
  • Skapa nya samarbetsformer
  • Skapa systematiskt lärande

Programmet Bioinnovation startade i augusti 2014 och har finansiering från bland andra Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Budgeten är 100 MSEK per år, varav hälften är offentliga bidrag och bakom programmet står 60 intressenter.

Läs mer om tjänsten här

Sista ansökningsdag är den 3 april.

Sänd din ansökan till susanna.winzenburg@bioinnovation.se