BioInnovation medverkar på EU-funding Café

EU SME Support arrangerar återkommande EU-funding Café med olika teman. Den 19 maj medverkar BioInnovations programchef Anna Wiberg för att ge en beskrivning om vilka stöd som BioInnovation kan erbjuda för små- och medelstora företag.

Detta är ett brett ämne för projekt som vill utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Det finns sedan gott om tid för mingel med både BioInnovation och EU SME Support.

Läs mer och anmäl dig här!

Läs mer om EU SME Support här.