Spännande utveckling inom området biobaserade förpackningar

Biobaserade våtstarka material är ett hypotesprövningsprojekt som drivits inom ramen för Bioinnovation av Mittuniversitet tillsammans med bland andra Valmet AB och Stora Enso AB. Projektet syftar till visa hur förpackningsprodukter med hög våtstyrka kan tillverkas från högutbytesmassor genom att utnyttja vedens lignin som våtstyrkemedel.

Mekaniska pappersmassor har ett betydligt högre vedutbyte än massor från kemiska massaprocesser, som traditionellt används för tillverkning av förpackningsmaterial. En fördel med den mekaniska processen är att man kan utnyttja mer än 90% av veden. Att basera förpackningarna på massa från den mekaniska processen ger även den fördelen att man kan utnyttja ligninet som ett våtstyrkemedel.

– I projektet vidareutvecklar vi främst nya förpackningsmaterial. Målet är att skapa en pappersprodukt som är både våtstark och rötbar, berättar Gunilla Petterson, forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum, Fibre Science and Communications Network (FSCN), som är projektledare. De försök som gjorts i en pilotanläggning har varit lyckade och nu är man redo att ta nästa steg.

Projektteamet har nu erhållit 3,7 miljoner kronor från Kampradstiftelsen. Dessa medel kommer bland annat att gå till en doktorandtjänst. Med hjälp av finansiering av Kempestiftelsen kommer projektet ta fram en ny labbpress i samarbete med Sandvik som kan köras vid högre temperaturer och högre tryck, vilket är en ytterligare ett steg mot att implementera processen i kommersiell skala.

− Projektets mål är att produktionslinjer som idag tillverkar tryckpapper ska kunna byggas om så att av den utrustning som redan finns i dagens tryckpappersbruk i form pappersmaskiner och massatillverkningssystem ska kunna fortsätta användas för tillverkning av framtidens nya starka och fukttåliga förpackningsmaterial, säger Gunilla Pettersson.

Läs hela pressmeddelandet