BioInnovation i Almedalen

Almedalen

Nedräkningen till årets Almedalsvecka har börjat! Om en knapp månad samlas företrädare för såväl de svenska politiska partierna som olika intresseorganisationer och företag för att diskutera politik och samhällsfrågor i Visby. BioInnovation kommer självklart att vara på plats under veckan.

Som ett led i att gå från ord till handling i regeringens nya satsning på cirkulär biobaserad ekonomi medverkar BioInnovation med flera av våra projekt i den utställning om det resurseffektiva och cirkulära samhället som äger rum onsdagen 6 juli på Industrin tar matchen-området i S:t Hans ruin. Evenemanget arrangeras av våra branschorganisationer, dvs. Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och TEKO, samt Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, SveMin och Teknikföretagen.

Utställningen fokuserar på hur vi ska få ett mer cirkulärt samhälle där material och produkter används många gånger fler krävs nya innovationer och lösningar. Hur ska det gå till rent praktiskt? Företagen letar möjligheter, men hur hittar de och kunderna varandra? Kan politiken hjälpa till?

Vi hoppas att få träffa dig där!

Läs mer om evenemanget 

Industrin tar matchen
Industrin tar matchen vill tydliggöra industrins betydelse för den svenska välfärden. Bakom initiativet står 13 industriorganisationer.

Läs mer om Industrin tar matchen