Bioekonomiutredningen har överlämnat slutbetänkande

Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek lämnade idag över sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Det var den föregående regeringen som tillsatte en särskild utredare för att fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Utredningen presenterade 29 mars 2023 sitt delbetänkande ”Förnybart i tanken (SOU 2023:15) där man analyserade, och förslog åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Den lade även förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel.

I dag, den 1 december, överlämnade utredningen sitt slutbetänkande ”SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle”. Uppdraget för betänkandet var att ta fram förslag till en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål och åtgärder för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi.

I slutbetänkandet föreslås

  • kvantitativa mål och indikatorsystem
  • uppföljning och utvärdering
  • nya statistikuppdrag
  • en rad åtgärder som enligt slutbetänkandet behöver göras inom ramen för en strategi.

– Regeringens mål är att Sverige ska ha en hållbar och växande bioekonomi som ligger i framkant. Nu får vi ett omfattande underlag med detaljerade förslag att se över i mer detalj för att uppnå just detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

BioInnovation har haft både representant från programstyrelsen samt Team of Experts med i utredningens expertgrupp som bidragit med inspel till betänkandet.

Ta del av betänkandet här: SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle