BioBoosters söker innovativa företag för att lösa utmaningar

I höst startar fyra spännande processer, för att göra större bioekonomiföretags utmaningar till nya affärsmöjligheter. Processen kallas BioBoosters hackathon där målet är att Östersjöregionen ska bli mer cirkulär och att bioekonomin ska kunna växa ytterligare!

Detta är dock bara början, sju länder och nio partners ska hjälpas åt för att hitta lösningar på arton utmaningar de kommande två åren. Priset för de vinnande teamen är ett samarbete med företaget för att lösa deras utmaning. Partners från Sverige är Paper Province och BioFuel Region.

Holmen Hackaton. Bild med skog.

BioFuel Regions första hackathon är med Holmen Skog AB. Denna utmaning handlar om att undersöka potentialen för askan från biobränslepannorna som blir kvar när de torkat virke i sina sågverk. För närvarande återförs en del av askan till skogarna, men nu vill Holmen undersöka om det finns fler innovativa användningsområden.

På frågan varför Holmen Skog är med i BioBoosters svarar Marcus Kyrk ”Det känns spännande att prova ett nytt sätt för att få idéer och samarbeten för att utveckla vår affär. Genom BioBoosters har vi en möjlighet att nå ett nytt nätverk och kompetens. Det är värt att prova om detta är en möjlig väg framåt.”

Paper Province första hackathon är med Moelven Wood som idag paketerar sina panelbrädor i ett krympbart emballage gjord på fossilbaserad plast. Då kärnprodukten, panelbrädor, är en hållbar och miljövänlig produkt vill de att även förpackningen ska vara det.

Det här är en prioriterad fråga hos oss som vi inte funnit någon bra lösning för. När Paper Province berättade om BioBoosters tyckte vi det lät spännande att vara med. Vi ser att genom Paper Province stora nätverk och detta projekt ökar chansen till att lyckas.” säger Tjalling Chaudron produktutvecklare Moelven Wood.

Nu eftersöks företag, start-ups och forskare med innovativa idéer/lösningar på dessa utmaningar men också personer som kan tänka sig att delta som experter i innovationsprocessen.

Vill du veta mer om projektet, samarbetspartners och de olika hackatonen besök www.biofuelregion.se/bioboosters eller www.paperprovince.com/projekt/bioboosters/.

Kontakt för mer information:

Per Myhrén, Paper Province, 070-2140836

Eva Fridman, BioFuel Region, 070-2635162.