BIOBASE 2017

Den 22–23 november bjuder Piteå Science Park in till konferens om cirkulär och biobaserad ekonomi från ett värdekedjeperspektiv.

Medverkar gör bland andra näringsminister Mikael Damberg,  Lauri Hetemäki (European Forest Institute), Pia Sandvik (RISE), Tony Smurfit (Smurfit Kappa Group), europaparlamentariker Christofer Fjellner, Carina Håkansson (Skogsindustrierna) samt Elisabeth Backteman (statssekreterare på landsbygdsdepartementet).

22 november: Studiebesök i den skoglina värdekedjan samt gemensam middag.
23 november: Konferens, mingel och utställning.

Program hittar du här.

Anmälan senast den 6 november. Begränsat antal platser.