Bio-based Industries Europe släpper sin årliga uppdatering gällande riktlinjer för utlysningar

BBI är ett samarbete mellan den privata- och offentliga sektorn för att främja omställningen till en bioekonomi och vill agera katalysator för en hållbar omställning till en biobaserad ekonomi. Läs mer om vilken typ av projekt BBI stödjer och de uppdaterade riktlinjerna kring ansökningsförfarandet här.

BBI-initiativet har en budget på 3,7 miljarder euro och är ett offentlig-privat partnerskap mellan Europeiska unionen och det biobaserade industrikonsortiet (BIC). BBI är ett EU-organ som verkar i linje med EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Läs mer om BBI här.