Beslut om Programstyrelsen på extra Generalförsamling

Vid BioInnovations extra Generalförsamling den 9 december beslutade programmets intressenter om att godkänna valberedningens förslag till Programstyrelse och Programstyrelseordförande. I valberedningen ingår Carina Håkansson (Skogsindustrierna), Cecilia Tall (TEKO) och Magnus Huss (IKEM). 

BioInnovation går nu in i en ny fas och valberedningen föreslog därför att utöka Programstyrelsen med tre personer. Genom denna förändring blir branschorganisationernas engagemang i Programstyrelsen tydligare och programmet får även en styrelse med bredare kunskap om företagens innovationsarbete. BioInnovation ska ge bästa möjliga förutsättningar för företag att initiera och bedriva gemensamt innovationsarbete med stöd av offentlig finansiering. 

Det beslutades även om att ta fram en arbetsordning för BioInnovation.

Programstyrelsens ordförande
Jan Svärd, Gladium, nyval  

Programstyrelse
Ylwa Alwarsdotter, SEKAB
Erik Bresky, Smart Textiles – Högskolan i Borås
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Mikael Danielsson, Albany International
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Claes Engström, konsult, nyval
Nils Hannerz, IKEM, nyval
Lars Lind, Perstorp Bioproducts
Torgny Persson, Skogsindustrierna, nyval
Laila Rogestedt, Södra
Jan Svärd, Gladium, nyval
Cecilia Tall, TEKO, nyval  

Lena Heuts, Johanneberg Science Park, adjungerad som ordförande i Advisory Board
Ulf Holmgren, Vinnova, adjungerad
Peter Åslund, Vinnova, adjungerad