Arbete på uppstart med regeringens samverkansprogram

Hjalm-SkogsindustriernaFoto: Skogsindustrierna

BioInnovation har beviljats 1 Mkr för att arbeta med regeringens samverkansprogram. Medel för detta anvisas i den senaste Forskning och Innovationspropositionen och Vinnova har fått uppdraget att finansiera samverkansaktiviteter. För åren 2017-2020 är 300-400 Mkr anvisade, men det blir troligen mer under den perioden och det blir troligen en förlängning.

Arbetet kommer att fokusera på hur vi som ett strategiskt innovationsprogram ska kunna möta samverkansprogrammens prioriteringar. Med andra ord ska de strategiska innovationsprogrammen (SIO-programmen) göra verkstad av samverkansprogrammen. Nyckelordet för detta arbete, enligt BioInnovations tolkning, är innovation för systemförändring.

För SIO-programmen betonas att vi förväntas visa ledarskap och ta initiativ till samverkan – såväl mellan SIO-programmen och på andra sätt. BioInnovation kan beröras av alla fem samverkansprogram, men tydligast är kopplingen till Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Håll utkik i våra kanaler framöver för uppdatering kring hur arbetet framskrider!