Anna Wiberg talar på Forest Academy for Decision Makers i Finland

Nu ska EU öka sina kunskaper om skogens viktiga roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi. Idag inleds en två dagar lång utbildning om nordiskt skogsbruk och skogsnäring för politiker och beslutsfattare i EU.

”Forest Academy for Decision Makers” arrangeras i Finland 21-23 november av svenska näringslivsdepartementet och finska jord- och skogsbruksministeriet. Utbildningen ska ge en inblick i hur skogen och skogsbaserade produkter bidrar till att möta klimatutmaningarna. Deltagarna kommer få följa hela värdekedjan från hållbart skogsbruk till dagens produktion av biobaserade produkter och vidare till de senaste innovationerna från aktuell forskning och utveckling.

Anna Wiberg

Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Anna Wiberg, chef för innovationsprogrammet BioInnovation, kommer berätta om pågående forskning och innovation:

– Jag kommer ta min utgångspunkt i det moderna bioraffinaderiet och visa på hur vi under processen får fram en mängd olika materialströmmar ur den förnybara råvaran. Det brukar ge många aha-upplevelser att demonstrera alla de materialegenskaper vi kan få fram, att visa på att biobaserade material kan vara allt från hårt som stål till mjukt som bomull.

Karl-Henrik Sundström, Stora Enso och Lena Ek, Södra deltar också och berättar om bioekonomins möjligheter och ökat byggande i trä.

Läs mer hos Skogsindustrierna.