Anna Wiberg medverkade i dialogmöte om bioekonomistrategi

Igår bjöd landsbygdsminister Jennie Nilsson in till ett dialogmöte inför framtagandet av en svensk bioekonomistrategi.

Anna Wiberg.

BioInnovations programchef Anna Wiberg. Fotograf: Johan Olsson.

BioInnovations programchef Anna Wiberg deltog i ett panelsamtal om förutsättningar, behov och möjligheter för nya initiativ inom bioekonomin.

I samtalet, där också Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation, Anders Roos, SLU och Jessica Hjerpe Olausson, Maritima Klustret i Västsverige deltog, lyftes viktiga förutsättningar fram för att utveckla nya innovativa och biobaserade lösningar.

– Det är tydligt att bioekonomin är en viktig möjliggörare för målet om ett klimatneutralt Europa, och det var glädjande att detta också lyftes fram från EU-kommissionens representant Adrian Tistan under dialogmötet, säger Anna Wiberg.

Mötet arrangerades i samverkan mellan Näringsdepartementet och Formas.

Läs mer om arbetet med bioekonomistrategin.