Anna Wiberg leder expertgrupp för bioekonomi

BioInnovations programchef Anna Wiberg har nu startat upp den expertgrupp inom området bioekonomi som ska ta fram en rapport med åtgärdsförslag till Delegationen för cirkulär ekonomi. Expertgruppen fokuserar på de tre områdena textil, träbyggande och förpackningar.

Expertgruppens ska identifiera förslag till åtgärder som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av en cirkulär bioekonomi i Sverige.

– Förpackningar, textil- och byggprodukter är områden som omfattar stora volymer och där andelen cirkulära och biobaserade lösningar med rätt stimulans kan ökas, och därmed utgöra bidrag i en hållbar utveckling, säger Anna Wiberg.

Anna Wiberg.

BioInnovations programchef Anna Wiberg. Fotograf: Johan Olsson.

Expertgruppen inom bioekonomi är en av elva expertgrupper som startat sitt arbete under hösten 2021. Den 30 november sker en första avrapportering från expertgrupperna då Delegationen för cirkulär ekonomi bjuder in till sin årliga konferens. Läs mer och anmäl dig här!

Delegationen för cirkulär ekonomi arbetar på regeringens uppdrag för att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Läs mer om delegationens arbete på https://delegationcirkularekonomi.se/