Almedalen 2017 – Vad krävs för att innovationerna ska bidra till en omställning så att vi år 2050 är en bioekonomi?

Utvecklingen inom bioekonomi är stark. Nya material och processer som kan ersätta de oljebaserade utvecklas, Agenda 2030 skapar en tydlig gemensam målbild, industrin kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett tydligare sätt än tidigare och allmänhetens kunskap ökar successivt. Genom seminariet vill vi synliggöra hur mycket positivt som sker inom bioekonomi och i ett öppet samtal belysa viktiga utmaningar som vi måste ta oss an på lång och kort sikt för att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Samtalet är fokuserat på områdena Konstruktion & Design, Kemikalier & Energi samt Material. Fokus ligger på bioekonomi – goda exempel, fossilfritt och cirkulär ekonomi samt värdet av forskning och innovation.

Expertpanel:

  • Susanne Rudenstam – Chef för Sveriges Träbyggnadskansli
  • Erik Lindroth – Environment Director, Tetra Pak North Europe
  • Sigrid Barnekow – Programchef, Mistra Future Fashion
  • Torgny Persson – Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
  • Cecilia Tall – Generalsekreterare, TEKO
  • Nils Hannerz – Forskning- och Innovationschef, IKEM

Moderator: Anna Wiberg – Programchef, BioInnovation

Efteråt serveras jordgubbar och sommardryck. Varmt välkomna!

Måndag den 3 juli kl 15.45-16.45
Tältet ”Industrin tar matchen”, Hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd, Industriområdet

Mer info finns på www.almedalsveckan.info.