500 000 kronor väntar på din idé!

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond delar varje år ut ett Kompetensutvecklingspris om 500 000 kronor. Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom svensk pappers- och massaindustri.

Genom priset vill stiftelsen främja gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa nytt kunnande, ny kompetens eller nya nätverk.

Mottagare av priset kan vara forskningsledare, forskare eller forskarstuderande med anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige. Är du intresserad av att ansöka om priset? Skicka in din intresseanmälan senast den 30 november 2018.

Läs er om Kompetensutvecklingspriset och hur du lämnar in en intresseanmälan på www.sundbladsfonden.se.