500 000 kr väntar på din idé!

Nu är det dags att söka Sundbladsfondens kompetensutvecklingspris!

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond avsätter varje år 500 000 kronor till ett Kompetensutvecklingspris som ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom pappers- och massaindustrin.

Alla gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa nytt kunnande, ny kompetens eller nya nätverk är kvalificerande. Förslag som innebär forskning i nya miljöer inom eller utom Sverige välkomnas. Mottagare av priset kan vara forskningsledare, forskare eller forskarstuderande med anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige.

En intresseanmälan ska lämnas in senast den 30 november. Priset delas ut under Skogsnäringsveckan 2020.

Läs mer på www.sundbladsfonden.se.