Hjälp att författa en ansökan eller hitta partners

Det finns flera aktörer som du som SMF-företag kan ta hjälp av när du vill författa en ansökan till ett forskningsprojekt.

EU SME Support

EU SME Support är ett initiativ som drivs på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. EU SME Support arbetar för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund. Här får du kostnadsfri expertrådgivning och de arrangerar också skrivarstugor för dig som är på väg att författa en ansökan. Läs mer.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networks (EEN) innovationstjänster är ett kostnadsfritt erbjudande till små och medelstora företag så de kan stärka sin innovationsförmåga. EEN tillhandahåller också matchmaking event för företag som vill hitta partners. Läs mer.