Funktionella mötesplatser

Funktionella mötesplatser handlar om hur vi bäst samverkar inom BioInnovation för att dela idéer och insikter, lära och förbättra oss. Vår strävan är att ständigt lära av det vi gör och bli bättre, både när det gäller VAD vi väljer att göra inom BioInnovation samt HUR vi gör det.

INTRODUKTION

STÖD OCH INSPIRATION

Under nedan tre områden finner du praktiskt stöd och inspiration rörande BioInnovations aktuella forum, processer och toolbox för samverkan kring lärande och förbättring. Under ”Stegvis aktivering” beskrivs också hur dessa stegvis kan aktiveras inom programmet.

ArbetssättProcesser kopiera2 StegvisAktiveringIkon kopiera2 VårToolbox kopiera2

BAKGRUND

Här kan du läsa mer om de samverkansmöjligheter och -behov som identifierats inom BioInnovation.

Här kan du läsa mer om inriktningen för det strategiska projekt som fokuserat på att utveckla, testa och skapa förutsättningar för Funktionella mötesplatser inom BioInnovation.