Framtidens biobaserade byggande och boende – Lägesrapport höst 2016