Effektlogik

Vad ska BioInnovation leverera?

Effektlogikens syfte är att tydliggöra vad BioInnovation ska leverera och ligger till grund för beslut om programmets insatser. De utlysningar som initieras ska bidra till delar i effektlogiken och varje projekt som startas ska ha mål som bidrar till effektlogiken i stort. 

 

BioInnovations effektlogik