TEKO:s kommentar till Naturvårdsverkets ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag”

I enlighet med det tilläggsuppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2016 har Naturvårdsverket analyserat förutsättningarna för mål för textilier. Vi uppfattar att arbetet är grundligt genomfört och många olika synpunkter har tagits i beaktande. Som rapporten konstaterar är flöden av textilier och textilavfall globala, med detta i åtanke är det…

The post TEKO:s kommentar till Naturvårdsverkets ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag” appeared first on Teko.