Sök nu! Stöd för innovationsidéer hos små och medelstora företag

Vinnova och Tillväxtverket finansierar ”Supportkontor för små och medelstora företag till Horizon 2020”. Satsningen heter EU SME Support. Genom satsningen kan små och medelstora företag söka forsknings- och innovationsstöd i Horizon 2020. De flesta av medarbetarna på supportkontoret har flera års erfarenhet av att bistå små och medelstora företag med…

The post Sök nu! Stöd för innovationsidéer hos små och medelstora företag appeared first on Teko.