Slutlig rapport från Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion (MFF) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som har drivits av RISE och pågått mellan 2011 och maj 2019 med visionen att med hjälp av ny kunskap och innovationer möjliggöra ett systemskifte för mode, som gynnar såväl industri som samhälle, och medför en utveckling från ett linjärt till ett…

The post Slutlig rapport från Mistra Future Fashion appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.