Safer Textiles – verktyget för en mer hållbar textilindustri

Nordiska Ministerrådet har tagit initiativet till en ny guide – Safer Textiles – som ska göra det lättare för små och medelstora företag att leva upp till kemikaliekraven i textila produkter. Arbetet med att ta fram guiden har involverat branschaktörer från hela Norden, bland annat TEKO där miljö- och textilexperten…

The post Safer Textiles – verktyget för en mer hållbar textilindustri appeared first on Teko.