Riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil

Nedan följer en kort sammanfattning av riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil. All information har hämtats från respektive partis hemsida och partiprogram. Vänsterpartiet menar att det finns brett folkligt stöd för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja omställningen till ett hållbart samhälle. Ett av partiets fokusområden för…

The post Riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil appeared first on Teko.