Producentansvar på textil SOU 2020:72 – TEKO:s remissvar och kommentarer

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag fått möjlighet att lämna svar på remissen ”Ett producentansvar för textil, SOU 2020:72”. – Skulle det införas ett producentansvar på textil så är vi på TEKO positiva till det. Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar…

The post Producentansvar på textil SOU 2020:72 – TEKO:s remissvar och kommentarer appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.