Nytt förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

Swedish Standards Institute (SIS) har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland annat genom två öppna workshops, den första den 20 januari 2017. Målet med förstudien är…

The post Nytt förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation appeared first on Teko.