Miljönytt juni 2018

TEKO:s textil- och miljöexpert summerar första halvåret 2018 Då var det dags att summera TEKO:s miljöengagemang under det första halvåret 2018. Helt klart är att textilfrågor har fått ett mycket stort fokus från många aktörer både nationellt och från EU-håll under de senaste åren, vilket bland annat visat sig genom…

The post Miljönytt juni 2018 appeared first on Teko.