Märket är satt – nya avtal för industrin

Pressmeddelande 1 april 2016 Industrins parter har ett nytt avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Den 31 mars har TEKO och de övriga arbetsgivarna inom industrin nått en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017 med de fackliga motparterna. – Vi hade…

The post Märket är satt – nya avtal för industrin appeared first on Teko.