Make Works Sweden – nu finns lösningen för att hitta lokal textil produktion!

Make Works är en webbplattform som hjälper designers och varumärken att hitta lokal produktion. Projektet är ett samarbete med Danmark och Norge. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för att koppla ihop designers och märkesägare med lokala textilproducenter. Vinningen ligger dels i att skapa affärer och dels i att utveckla…

The post Make Works Sweden – nu finns lösningen för att hitta lokal textil produktion! appeared first on Teko.