Kunskapslyft för små- och medelstora företag om biobaserade och återvunna material

BioInnovation startar nu i samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna utbildningen BioLyftet. Utbildningssatsningen riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Utbildningen omfattar två dagar. Under dagarna ges en bild av vilka alternativa material som…

The post Kunskapslyft för små- och medelstora företag om biobaserade och återvunna material appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.