Krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars. Krispaketet kan komma att omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen genom skattekontot utnyttjas. Korttidspermittering införs idag Förslaget innebär…

The post Krispaket för svenska företag och jobb appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.