Konfektion 4.0 – tar tillvara på textil kompetens

Konfektion 4.0 är ett unikt projekt för att ta tillvara på kunskap och trygga framtidens textila sömnadsproduktion. Science Park Borås har fått projektmedel från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden till initiativet. Genom att inventera kunskaper hos nyanlända och utveckla sömnadskompetensen i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat…

The post Konfektion 4.0 – tar tillvara på textil kompetens appeared first on Teko.