Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020. Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer…

The post Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.