Industrins märke klart: 5,4 procent på 29 månader

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. – Covid-19-pandemin och den stora…

The post Industrins märke klart: 5,4 procent på 29 månader appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.