Hur kan svensk textilproduktion bli mer konkurrenskraftig?

Intresset växer för att öka den svenska textilproduktionen. Men det höga kostnadsläget och kompetensförsörjningen är stora utmaningar. Och vilka produkter är det lönsamt att fokusera på? Det är något som forskare vid Textilhögskolan i Borås ska titta närmare på i ett nytt projekt. Läs mer om projektet här  

The post Hur kan svensk textilproduktion bli mer konkurrenskraftig? appeared first on Teko.