Guide till snabbare och korrekt import av varor

Förmånsbehandling bygger på EU:s frihandelsavtal och beslut om ensidiga förmånsåtaganden som innebär tullfrihet eller tullnedsättning. Med andra ord, de produkter som har sitt ursprung i de länder och områden som omfattas av avtalen kan slippa tullavgifter eller få sänkta avgifter. För att få förmånsbehandling när du importerar varor behöver du…

The post Guide till snabbare och korrekt import av varor appeared first on Teko.