Gröna odlingsduken ligger nu på åkern – Innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige

På naturbruksskolan Sötåsen strax utanför Töreboda ligger sedan i början på maj ett antal olika odlingsduksprototyper ute på åkern. Tanken med detta försök är att se hur odlingsdukarna fungerar i verklig miljö, långt ifrån den kontrollerade miljön som ett laboratorium eller processhall utgör. Det ibland missförstådda begreppet Testbädd känns plötsligt…

The post Gröna odlingsduken ligger nu på åkern – Innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige appeared first on Teko.