Goda resultat i samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning

Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning presenterades i juni 2019 och i februari i år sattes gruppen samman. Samverkansprogrammen bidrar till att samverkan över traditionella sektors- och branschgränser, samt bidrar till en samordning av nationella innovationssatsningar och kraftsamling inom utpekade tematiska samhällsutmaningar. Näringsminister Ibrahim Baylan är ansvarigt statsråd och har ett särskilt uppdrag…

The post Goda resultat i samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.