Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form

Genom TexChain 2, ett projekt som ska bidra till förutsättningar för branschöverskridande samarbeten, ska möjligheterna för en framtida marknadsplats för industriellt textilspill undersökas. Projektet finansieras av Vinnova och parterna som ska genomföra det är Wargön Innovation, The Loop Factory och TEKO. Intresset att ta vara på textila material och arbeta…

The post Framtidens marknadsplattform för textilspill tar form appeared first on TEKO – Sveriges Textil och Modeföretag.