Framtidens hållbara t-shirt tar form med Trash-2-Cash

Trash-2-Cash är ett omfattande forskningsprojekt som engagerar forskare, designers och företag från hela Europa. Utmaningen: att använda pappers- och textilavfall för att skapa nya textilfiber och redan i designstadiet ta hänsyn till hur en produkt ska återvinnas utifrån dagens avfallsströmmar. Kanske framtidens hållbara t-shirt med andra ord. Projektet har varit…

The post Framtidens hållbara t-shirt tar form med Trash-2-Cash appeared first on Teko.